o.z.

RANČ U PALAv prekrásnom prostredí objatia Malého Dunaja v obci Jelka (okres Galanta) 30 km od Bratislavy poskytujeme:

relaxačné jazdy na koňoch a poníkoch pre deti aj dospelých v teréne

 výučba jazdenia na koni

 jazda na voze so záprahom

 brodenie koní cez vodu

 splav Malého Dunaja

 kempovanie pre vodákov

 detské tábory a školské výlety

 opekačky, varenie gulášu s priateľmi

 hudobné, kultúrne podujatia a inéRanč u Pala o.z. združuje milovníkov prírody, priaznivcov rekreačného jazdenia na koni s cieľom podporovať jednotlivcov, rodiny, deti a mládež v zmysluplnom a aktívnom trávení voľného času, poskytujeme pomoc a podporu ľuďom, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie, často sú na úplnom pokraji spoločnosti a chcú využiť možnosť zapojiť sa do plnohodnotného života. Pomáhame deťom z detských domov, ľudom bez domova, starším ľuďom, osamelým matkám s deťmi, ktoré sa stali obeťami domáceho a násilia a v neposlednom rade zvieratám. AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ

POMÁHAJTE S NAMI

Nepodnikáme, poplatky, ktoré pri návšteve na ranči zaplatíte, sú použité na prevádzku, údržbu a podporu činnosti občianskeho združenia.

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY, KTORÉ RANČ PONÚKA

RÁD PRIPOJÍM RUKU K DIELU

CHCEM PRISPIEŤ FINANČNE